SCHÜCO FW 50+

S neobmedzenými možnosťami a miliónkrát osvedčený: Fasádny systém Schüco FW 50+

So systémovými sériami Schüco FW 50+ a FW 60+ možno racionálne a bezpečne realizovať koncepčne celkom odlišné fasády a sklenené strechy. Vďaka konpatibilite s mnohými systémami Schüco patrí Schüco FW 50+ k najpredávanejším fasádnym systémom Európy.

  • Počnúc SI-fasádami certifikovanými pre pasívny dom s najúčinnejšou tepelnou izoláciou až po štandardnú tepelnú izoláciu systémy FW 50+ ponúkajú správne riešenie pre každú aplikáciu a všetky klimatické regióny
  • Bez problémov možno realizovať geometricky vysoko náročné konštrukcie presklených striech
  • Široký program krytiek ponúka vynikajúce dizajnové varianty pre najrozličnejšie výrazy fasád
  • Balistická odolnosť, odolnosť voči vlámaniu a tlmenie účinku tlakovej vlny v  dôsledku výbuchu ako možnosť
  • Možno použiť aj ako protipožiarnu fasádu (BF)
  • Skrytá, ale pre prípad revízie prístupná integrácia elektrických vedení do fasádneho systému prostredníctvom káblových kanálov, začlenených do systému

Zaujala Vás naša ponuka?

+421 911 911 500