SCHÜCO ADS 70.HI

Dvere Schüco ADS 70.HI (High Insulated) spájajú vynikajúcu tepelno-izolačnú schopnosť s výhodami dverných systémov Schüco ADS. Stavebná hĺbka 70mm zabezpečuje vysokú pevnosť. Vďaka alternatívnym vybaveniam ich možno použiť aj ako multifunkčné dvere a  integrovať ich do systémov bezpečnosti a automatizácie budovy. Nadčasový dizajn je k dispozícii aj vo verzii so zaoblenými obrysmi profilu v reze (Verzia SL) a dá sa ideálne kombinovať s fasádovými a okennými systémami Schüco.

Vysoko tepelne izolované dvere sa ideálne hodia na zlepšenie energetickej bilancie budovy – pri zachovaní maximálnej voľnosti projektovania.

 • Vyhotovenie Residential Line (RL), alebo Soft Line (SL), alebo ako dvere Heavy Duty (HD)
 • Automatické tesnenie dverí
 • Bezbariérové riešenia
 • Skryté pánty
 • Výplň prekrývajúca krídlo dverí
 • Panikové kovania
 • Zaistenie únikových dverí
 • Kontrola vstupu/manažér dverí
 • Diaľkové bezdrôtové ovládanie
 • Napojenie na centrálne riadenie budovy

Výhody produktu

 • Hodnota koeficienu Uf 1,8 W/(m2K)
 • Rozšírená izolačná zóna s penovou výplňou
 • Pohľadová šírka 147 mm
 • Valčekové pánty plynule nastaviteľné v troch osiach
 • Rozeta takmer zalícovaná do roviny krídla dverí
 • Odolné voči vlámaniu do triedy WK3 (RC3)
 • Max. hmotnosť krídla 150 kg
 • Max. 500 000 skúšobných cyklov podľa DIN EN 12400

Zaujala Vás naša ponuka?

+421 911 911 500

ads_70_hi_2_schnitte
SCHÜCO ADS 75.HI

Veľkorozmerné dvere zo systému Schüco ADS HD (Heavy Duty) výrazne pútajú pozornosť. Každej budove dodávajú výnimočný charakter. Najmä vo verejných budovách pri vysokej návštevnosti a veľkých prechodových šírkach ponúkajú dverné systémy Schüco trvácnosť.

Výhody produktu:

 • Mimoriadne odolné, s dlhou životnosťou
 • Veľmi vhodné na inštaláciu vo vysoko frekventovaných vchodoch a východoch
 • Bezpečnostná trieda do WK3 (RK3)
 • Komfortné podchodné výšky do 3000 mm
 • Max. hmotnosť krídla: 200 kg
 • Bezproblémové použitie rôznych variantov kovaní
ads_75_hd_hi_2_schnitt
SCHÜCO ADS 90.SI

Stále dôležitejšiu úlohu pri novostavbách a rekonštrukciách obytných budov a  objektov hrajú energetická úspornosť a tepelno-izolačné vlastnosti. Dverná séria Schüco ADS 90.SI vychádza v ústrety tomuto trendu. Rozšírená izolačná zóna, princíp priebežného stredového tesnenia a  špeciálne tesnenie na styku skla s  rámom poskytujú neprekonané systémové vlastnosti ako napríklad odolnosť proti hnanému dažďu triedy 7A s hodnotou 750 Pa, ako aj hodnoty koeficientu Uf 1,4 W/(m²K). So zodpovedajúcim trojsklom alebo s výplňou prekrývajúcou rám krídla možno dosiahnuť vynikajúce hodnoty Ud < 1,0 W/m²K. Takto má Schüco už dnes v  programe tepelný štandard zajtrajška.

Hliníkové dverné systémy Schüco ADS 90.SI a Schüco ADS 90 PL.SI ponúkajú vysokú mieru flexibility. Možno ich kombinovať s množstvom doplnkových funkcií akou je aj ocenený Schüco Door Control System (DCS), ktorý predstavuje jednoduché a na dizajn orientované riešenie kontroly vstupu. Pri snahe o vytvorenie optimálne funkčného prvku možno v tomto systéme ideálne využiť horný uzatvárač dverí s plochou klznou koľajničkou (ITS 96). Týmto spojením vzniká optimálna kombinácia energetickej úspornosti, modernej techniky a najvyšších nárokov na dizajn. Prirodzene, treba sa vyrovnať aj s požiadavkami na bezpečnosť: Je možnosť zvýšiť odolnosť proti vlámaniu do triedy WK3 (RC3). Zatiaľ čo sa domové prémiové dvere Schüco ADS 90 PL.SI s prírazovým krídlom vyrovnali s požiadavkami bytovej výstavby, dverná séria Schüco ADS 90.SI s krídlom zalícovaným do roviny rámu vynikajúco slúži v oblasti bytových a nebytových objektov vyššieho štandardu.

Výhody produktu:

 • Dovnútra otváravá, do roviny rámu dverí zalícovaná, ako aj von otváravá dverná konštrukcia základnej stavebnej hĺbky 90 mm
 • Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti (hodnota koeficientu Uf1,4 W/m²K, aj hodnoty Ud < 1,0 W/m²K) vďaka rozšírenej izolačnej zóne s  penovými izolátormi a izoláciou na styku skla s rámom
 • Zvýšená tesnosť a  odolnosť proti hnanému dažďu 300 Pa vďaka princípu priebežného stredového tesnenia podľa DIN EN 12208
 • Zvýšená zvukovo-izolačná schopnosť
 • Výšky dverí sú realizovateľné do 2500 mm a šírky do 1400 mm
 • Dokážu uniesť hmotnosť krídla do 200 kg
 • Protipanikový sortiment zámkov
 • Bezbariérové päty dverí
 • Odolnosť voči vlámaniu do triedy RC3 (WK3) podľa DIN V ENV 1627
 • Možno použiť nasadzovacie, skryté alebo valcové dverné pánty
 • Alternatívne krídla dverí s  výplňou jedno- alebo obojstranne prekrývajúcou rám dverí
 • Možnosť dizajnového variantu Soft Line pre zárubne
ads_90_si_schnitt_2