SCHÜCO ADS 80.FR 30

PRE 30 MINÚTOVÚ PROTIPOŽIARNU ODOLNOSŤ

Dverné a stenové konštrukcie na multifunkčné použitie. Séria prešla skúškami podľa európskych (EN 1364/1634) a nemeckých noriem (DIN 4102) a spĺňa požiadavky triedy odolnosti proti požiaru EI30 (T/F30) ako aj EW30 (G30).

Séria je založená na stabilných dutých päťkomorových profiloch so stavebnou hĺbkou 80 mm, ktoré umožňujú realizovať svetlé prechodové rozmery do 1400 x 2988 mm. Kombináciou s ďalšími voliteľnými prvkami vybavenia možno zhotoviť na mieru prispôsobené multifunkčné dvere, ktoré spĺňajú najrozličnejšie požiadavky bezpečnosti a automatizácie budovy. Popri požiaruvzdorných a dymotesných vlastnostiach sa táto séria vyznačuje ďalšími možnosťami využitia. To sú napr. odolnosť voči vlámaniu do triedy WK3 (RC3), kombinácia odolnosti voči vlámaniu WK2 (RC2) s panikovými prvkami*, až po protihlukovú izoláciu (42 dB) a konštrukčne schválené zabezpečenie pred vypadnutím pre pevné zasklenia.

Užívateľovi sa núkajú početné možnosti stvárnenia použitím zasklenia na stred resp. uholníkových zasklievacích líšt. Ďalej je možná aplikácia skrytých horných zatváračov dverí / unášacích klapiek* alebo pántov. Pevné zasklenia sa vyznačujú zasklením na celú výšku miestnosti, ktoré sa teraz dá realizovať aj s vertikálnymi silikónovými špárami.

Ďalšie alternatívy ponúka použitie takzvaných dverí pre pravostrannú prevádzku*. Tento spôsob otvárania umožňuje či v novostavbe alebo pri renovácii hladkú dennú prevádzku.

Zaujala Vás naša ponuka?

+421 911 911 500

SCHÜCO ADS 80 FR 60

PRE 60 MINÚTOVÚ PROTIPOŽIARNU ODOLNOSŤ

Dverné a stenové konštrukcie na multifunkčné použitie. Séria prešla skúškami podľa európskych (EN 1364/1634) a nemeckých noriem (DIN 4102) a spĺňa požiadavky triedy odolnosti proti požiaru EI30 (T/F30).

Séria je založená na stabilných dutých päťkomorových profiloch so stavebnou hĺbkou 80 mm, ktoré umožňujú realizovať svetlé prechodové rozmery do 1400 x 2988 mm. Konštrukcia s vysokou protipožiarnou odolnosťou dosahuje svoj čas odolnosti vďaka zabudovaniu protipožiarnych izolátorov ako aj použitiu protipožiarneho skla ako SchücoFlam 60 resp. Pyrostop 60.

Práve bolo pre nemecký trh udelené osvedčenie pre dvere T60 (V jednotlivých prípadoch na základe odsúhlasenia zasklenie F60). Kombináciou s dodatočnými voliteľnými prvkami vybavenia možno zhotoviť na mieru prispôsobené multifunkčné dvere, ktoré spĺňajú najrozličnejšie požiadavky bezpečnosti a automatizácie budovy. Popri protipožiarnych a dymotesných vlastnostiach sa táto séria vyznačuje ďalšími možnosťami využitia ako odolnosť proti vlámaniu do triedy WK2 (RC2) alebo protihluková ochrana (do 42 dB). Ďalej je možná aplikácia skrytých horných zatváračov dverí alebo unášacích klapiek. Pevné zasklenie možno realizovať s rozmermi skla do 1400 x 2500 mm.

 • Multifunkčnosť požiaruvzdornosť, dymotesnosť, ochrana voči vlámaniu, protihluková ochrana, kontrola prístupu, panikové funkcie
 • Systémové profily identické s dverami Schüco ADS 80 FR 30
 • Systémové kovania prevažne identické s dverami Schüco ADS 80 FR 30
 • Dodávka všetkých požadovaných stavebných dielov vrátane protipožiarneho skla
 • Jednotná a flexibilná montáž všetkých dielov tesnenia v multifunkčnej drážke prostredníctvom predmontovaných klzných podložiek v drážke
 • Multifunkčná drážka na rýchlo rozopierateľné upevnenie systémových kovaní prostredníctvom klznej podložky v drážke
 • Spracovateľsky priateľská nastaviteľnosť valčekových rozopierateľných pántov
ads_80_fr_60_2_schnitt
SCHÜCO FIRESTOP T90

ABY 90 MINÚT ODOLALI POŽIARU

Dverné a stenové konštrukcie na protipožiarne použitie. Séria prešla skúškami podľa európskych (EN 1364/1634) a nemeckých noriem (DIN 4102) a spĺňa požiadavky triedy odolnosti proti požiaru EI30 (T/F30).

Séria vychádza z pevného dutokomorového profilu stavebnej hĺbky 105 mm, ktorý umožňuje svetlé prechodové rozmery do 1312 mm x 2493 mm Kombináciou s dodatočnými voliteľnými prvkami vybavenia možno zhotoviť na mieru prispôsobené multifunkčné dvere, ktoré spĺňajú najrozličnejšie požiadavky bezpečnosti a automatizácie budovy. Popri protipožiarnych a dymotesných vlastnostiach sa táto séria vyznačuje ďalšími možnosťami využitia, ako panikové dvere, kontrola vstupu alebo protihluková ochrana. Schválené hliníkové dverné a stenové prvky po dobu 90 minút zabránia nekontrolovateľnému šíreniu ohňa.

 • Dvere Firestop T90 s maximálnymi svetlými priechodnými rozmermi 1312 mm x 2493 mm (1-krídlové dvere) resp. 2648 mm x 2493 mm (2-krídlové dvere)
 • 1- a 2-krídlové dvere s bočným dielom / nadsvetlíkom, otváravé dovnútra / von
 • Maximálne realizovateľné hmotnosti krídla do 300 kg
 • Použitie pohonov otváravých dverí možné aj pri dvojkrídlových dverách
 • Povolené využitie ako dvere vo vnútorných a vonkajších stenách
 • Zasklenie EI90 (F90) do 4500 mm s max. prípustnou veľkosťou skla do 1400 mm x 2300 mm
firestop_t90_f90_1_schnitt